Mis on reaalkoormatise sisuks? Kuidas reaalkoormatis tekib ja lõppeb?

REAALKOORMATIS.

Reaalkoormatis on kinnisasjaga seotud kohustus teha perioodilisi sooritusi kas rahas või tegudes.

Reaalkoormatise seadmiseks on vaja sõlmida notari juures vastav kokkulepe ja kanda see kinnistusraamatusse. Reaalkoormatis lõppeb kande kustutamisega kinnistusraamatust selleks õigustatud isiku avalduse alusel. Sellise reaalkoormatise sissekandmise kaudu saab tagada reeglina maaomaniku maksekohustust juhul, kui see maksekohustus peab üle minema ka kinnisasja tulevikus omandajatele. Selliselt saab koormata näiteks hoonestusõiguse reaalkoormatisega, mille kohaselt hoonestusõiguse omanik ja ka tulevane omanik peab maatüki omanikule maksma iga-aastast hoonestusõiguse tasu.

Või kui keegi laseb naabril üle oma maatüki vedada tehnovõrgud või rajada tee, siis saab naabri maatükile teha kinnistusraamatusse reaalkoormatise kande, mille kohaselt naaberkinnistu omanikule peab tasuma nende rajatiste talumise eest tasu. Reaalkoormatise kanne tagab selle, et kui naaber kinnistu võõrandab, siis saab seda tasu maksmist nõuda ka naaberkinnistu uuelt omanikult.

Reaalkoormatise sisuks võivad olla ka igakordse maaomaniku sooritused nö natuuras – näiteks kohustus anda oma metsast puid või maatükist maavarasid kellelegi või kohustus midagi maatükile rajada jms.

Allikas: juristaitab.ee

 

Lisaks loe …

Vastavalt AS-ile võib kinnisasja koormata selliselt, et kinnisasja igakordne omanik peab tasuma isikule, kelle kasuks reaalkoormatis on seatud, perioodilisi makseid rahas või natuuras või tegema teatud tegusid.

Reaalkoormatis on asjaõigus, mis elus võib esineda väga erineval kujul. Terminoloogiliselt võib seda segamini ajada reaalservituudiga, mis oma sisult on täiesti erinev ning teatud mõttes isegi vastandlik. Reaalkooramatise erinevuseks reaalservituutidest on see, et kui reaalservituutide korral ei saa koormatud kinnisasja omanikult nõuda mingite tegude sooritamist, siis reaalkoormatise sisuks on just teatud tegude tegemine. Reaalkoormatiseks võib olla näiteks kohustus tasuda naaberkinnisasja omanikule igal aastal teatud rahasumma, vedada vajaduse korral avalikule teele kruusa, hoida korras kinnisasja läbiv veejuhe jne. Praktiliselt võib reaalkoormatisena vormistada iga kinnisasjaga seotud kohustuse. Samuti võib reaalkoormatisena kanda kinnistusraamatusse teistest asjaõigustest tulenevad kohustused, näiteks kohustuse maksta tasu hoonestusõiguse eest (§ 254 lg. 4).

Allikas: Andres Vutt, juridica.ee

img

eres

ERES Kinnisvara lehe administraator.

Sarnased artiklid

„Mägede“ vanemad korterid on ülehinnatud

Nähes üha uute korterelamute kerkimist ning inimeste huvi soetada endale oma kodu, on nn mägede...

Loe edasi
joel
by joel

Füüsilise isiku üüritulu maksustamine alates 2016 aastast.

Üürikorterite vahendamise populaarsuse kasvamisel on oluliselt paranenud ka üüritulu...

Loe edasi
eres
by eres

Energiamärgis – hea teada, mis on energiamärgis?

Energiamärgis - mis on energiamärgis? 1. jaanuaril 2009 jõustus energiamärgist käsitlev...

Loe edasi
eres
by eres

Lisa kommentaar